Kalkulačka zdravotního pojištění cizinců

Porovnání zdravotního pojištění pro cizince od všech pojišťoven na trhu
Slavia pojišťovna , Uniqa pojišťovna, Pojišťovna VZP, ERGO pojišťovna

Jakou mám jistotu při sjednání pojištění online? Garance pojišťovací makléře

Kalkulačka zdravotního pojištění cizinců

Naše kalkulačka zdravotního pojištění pro cizince Vám pomůže ušetřit a vybrat tu nejvhodnější variantu pojištění přímo pro Vás. Stačí pouze kliknout na červené tlačítko spočítat zdravotní pojištění cizinců, kde poté budete přesměrování přímo do kalkulátoru. V kalkulátoru si vyberete typ pojištění a zadáte základní údaje o pojišťované osobě (věk, pohlaví, počet dnů). Jakmile budete hotový, naše kalkulačka Vám spočítá a vybere nejvhodnější varianty zdravotního pojištění pro cizince, které můžete rovnou sjednat online z pohodlí domova.

Jak funguje sjednání pojištění pro cizince přes internet?

Zdravotní pojištění cizinců v České republice

Zdravotní pojištění cizinců je povinné pro všechny cizince, kteří hodlají pobývat na území České republiky. Je nutnou podmínkou pro získání víza a pobytu do ČR. Chrání Vás v případě úrazu a běžných zdravotních obtíží. Toto komerční pojištění je obdobou pro veřejné pojištění občanů ČR nebo cizinců, kteří zde mají trvalý pobyt. Na výběr při zprostředkování pojištění máte pět následujících pojišťoven: Slavia pojišťovna, Ergo pojišťovna, Uniqa pojišťovna, Pojišťovna VZP. Naše kalkulačka Vám bezplatně pomůže při výběru Vašeho pojištění. Je nutné vědět, že existují dva základní druhy zdravotního pojištění cizinců. První z nich se nazývá Nutná a neodkladná zdravotní péče též nazývaná jako základní pojištění. Druhým typem je Komplexní zdravotní pojištění cizinců. Základní rozdíl mezi oběma druhy je v rozsahu pojištění a účelu.

Nutná a neodkladná zdravotní péče

Zdravotní pojištění cizinců pro případ Nutné a neodkladné péče zahrnuje základní léčebné výlohy v případě akutních zdravotních problémů. Zahrnuje v sobě asistenční služby a obsahuje nižší limity krytí lékařské péče než komplexní zdravotní pojištění pro cizince. Nutná a neodkladná zdravotní péče se obvykle sjednává na méně než 90 dnů tedy na dobu krátkodobého pobytu v ČR. Nutnou a neodkladnou péči Vám v případě akutních problémů musí poskytnout každé zdravotnické zařízení. Nemusí tedy ani patřit do seznamu smluvních zařízení v seznamu pojišťovny u které jste pojištěni. V případě, že potřebujete rychle pojistit a hodláte v České republice zůstat pouze pár dnů, doporučujeme sjednat Nutnou a neodkladnou péči, která Vám vystačí v případě akutních zdravotních potíží.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Toto pojištění Vám kryje preventivní léčebné prohlídky včetně akutních zdravotních problémů. Obsahuje také vyšší limity plnění a je nutnou podmínkou pro získání dlouhodobého víza nebo dlouhodobého pobytu na území ČR. Zahrnuje v sobě také stomatologickou péči s vyššími limity a rozšířenou péčí. Dále obsahuje vyšší limity krytí plateb za léčivé přípravky. Upozorňujeme Vás, že přesný rozsah krytí je u každé pojišťovny jiný. Obvykle platí čím vyšší limit léčebného krytí, tím je i vyšší rozsah léčebné péče. Toto pojištění také splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb. v platném znění a je uznáváno Ministerstvem vnitra České republiky při prodloužení dlouhodobého pobytu. Pokud hodláte v České republice pobývat na delší dobu, určitě neriskujte a připlaťte si za komplexní zdravotní pojištění pro cizince.

Zdravotní pojištění pro těhotné ženy

V případě sjednání zdravotního pojištění pro těhotné ženy je nutné si sjednat Komplexní zdravotní pojištění s balíčkem pro těhotné. Nutná a neodkladná zdravotní péče v tomto případě nekryje žádné léčebné výlohy spojené s těhotenstvím. Komplexní zdravotní pojištění pro těhotné ženy v sobě zahrnuje veškerou péči o matku a novorozence. Zahrnuje jak prohlídky během těhotenství, porod tak i poporodní vyšetření matky.

Zdravotní pojištění pro studenty

Pokud se chystáte do České republiky na výměnný pobyt nebo jazykový kurz, který nepotrvá déle než 90 dnů, můžete si sjednat zdravotní pojištění Nutné a neodkládné péče. Podmínkou je splnění věku mezi 15-26 lety a vybrat si územní rozsah. V případě delšího pobytu na územi ČR doporučujeme si sjednat komplexní zdravotní pojištění pro studenty, které je obdobné veřejnému zdravotnímu pojištění a pro studenty nabízí řadu výhod a slev.

Zdravotní pojištění cizinců pro seniory

Pro seniory z cizích zemí, kteří přijíždějí do České republiky na delší dobu za kvalitní zdravotní péčí, nebo natrvalo, pojišťovny připravili několik výhodných pojistných produktů. Cenově lze vybírat jak mezi levnějším zdravotním pojištěním cizinců od 2000,- Kč v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče, tak i mezi komplexním zdravotním pojištěním zahrnující obsáhlou zdravotní péči za účelem rehabilitace a zlepšení zdravotního stavu a kondice. Některé z pojišťoven také připravili speciální balíčky přímo určené pro tento účel pobytu na území České republiky. Bohužel však také platí to, že cizinci trpící vážnou a dlouhodobou nemocí nemusí být přijati do pojistného systému.Je zdravotní pojištění cizinců povinné pro i pro občany EU?

Zdravotní pojištění pro cizince není povinné pro občany EU, ale doporučuje se sjednat si komplexní zdravotní pojištění cizinců, jestliže hodláte pobývat v České republice délší dobu. Jediná podmínka spadat do veřejného zdravotního pojištění v České republice je, platit zdravotní pojištění ve své domovské zemi a být držitelem Evropského průkazu zdravotního pojištění. Pokud tyto podmínky splňujete, nemusíte mít sjednané komerční zdravotní pojištění cizinců, ale pozor! Jste pojištění pouze v rámci nutné a neodkladné péče. Z tohoto důvodu se doporučuje mít sjednané komplexní zdravotní pojištění cizinců, které Vám poskytuje preventivní prohlídky u lékaře a dále například ošetření u zubního lékaře.Co ovlivňuje cenu zdravotního pojištění pro cizince?

Cenu zdravotního pojištění pro cizince ovlivňuje více faktorů. Před sjednáním je důležité si určit, který typ pojistky si vyberete, zdali Nutnou a neodkladnou péči nebo Komplexní zdravotní pojištění. Dalšími faktory, které ovlivňují cenu jsou:

 • Věk osoby na kterou se pojistná smlouva uzavírá
 • Počet pojišťovaných osob najednou
 • Zdravotní stav pojišťované osoby
 • Územní rozsah pojistné smlouvy
 • Doba na kterou je pojistná smlouva sjednána

Věk osoby na kterou se pojistná smlouva uzavírá

Věk pojišťované osoby ovlivňuje cenu za pojistku. Čím starší, popřípadě mladší je pojišťovaná osoba, tím dražší může pojistka být. Pro seniory a děti je pojištění nejdražší z důvodu, že jsou rizikovou skupinou, které se může přihodit úraz.

Počet pojišťovaných osob najednou

Větší počet pojišťovaných osob najednou může snížit cenu za vaší pojistku a vy tak můžete ušetřit. V případě pojištění celé rodiny je každému členovi rodiny pojistka vypsána zvlášť, ale cena může být pro všechny členy v rámci smlouvy stejná, proto se vyplatí sjednat si pojištění hromadně oproti sjednání pro každého člena rodiny zvlášť.

Zdravotní stav pojišťované osoby

Zdravotní stav pojišťované osoby může zvýšit cenu pojistky nebo dokonce znemožnit pojišťované osobě se pojistit. Pokud máte dlouhodobé zdravotní potíže, které vyždají nepřetržitou lékařskou péči pečlivě si přečtěte výluky z pojištění uvedené v pojistných podmínkách pojišťoven. Může se totiž přihodit, že při určitých nemocích vás pojišťovna odmítne přijnout do pojištění.

Územní rozsah pojistné smlouvy

Územní rozsah pojistky se dělí ČR+Schengen nebo ČR+Tranzit. Cena je v tomto případě vyšší pro ČR+Schengen.

Územní rozsah pojistky

Územní rozsah pojistky se dělí ČR+Schengen nebo ČR+Tranzit. Cena je v tomto případě vyšší pro ČR+Schengen.

Doba na kterou je pojistná smlouva sjednána

Jedním z důležitých faktorů, který určuje cenu pojistky je počet sjednáných měsíců. Pokud chcete ušetřit vyplatí se sjednat si pojištění na více měsíců. Nejvýhodnější sazby jsou zpravidla pro šest, dvanáct, dvacetčtyři, čtyřicetosm měsíců.Ostatní pojištění pro cizince

V případě, že hodláte zůstat v České republice trvale a potřebujete pomoc se sjednáním dalšího pojištění pro cizince jako například hraničního pojištění (obdoba povinného ručení pro cizince) neostýchejte se nás kontaktovat na telefonním čísle: +420 722 809 089. Rádi Vám pomůžeme.


Co o nás říkají naší klienti?

spočítat zdravotní pojištění cizinců »


Často kladené dotazy

Proč musím mít uzavřené zdravotní pojištění cizinců?

Zdravotní pojištění cizinců je nezbytné k pobytu cizince na území České republiky. Splňuje náležitosti zákona č. 326 / 1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.

Jaké jsou typy zdravotního pojištění pro cizince?

Zdravotní pojištění pro cizince se v zásadě dělí na 2 typy pojištění: Komplexní péči a Nutnou a neodkladnou péči. Při výběru z těchto dvou typu pojištění záleží na plánované délce Vašeho pobytu v České republice a také na Vašem osobním zájmu. Komplexní zdravotní pojištění se zpravidla sjednává na dobu delší 3 měsíců, tedy pro pobyt nad 90 dní. Toto pojištění v sobě zahrnuje nejen akutní péči, v případě úrazu či zranění, ale také preventivní péči a tedy i regulérní návštěvy lékaře. Co se týče Nutné a neodkladné péče (v některých pojišťovnách ji říkají „Základní péče“), tak ta je vhodná pouze pro krátkodobé pobyty do 90 dní. Pojištění zahrnuje pouze akutní případy vyžadující lékařkou pomoc a nelze ji použít pro preventivní prohlídky u lékaře.

Který typ zdravotního pojištění pro cizince je lepší pro obdržení víza?

Obecně se ve vízovém procesu dává přednost Komplexnímu zdravotnímu pojištění, které se nejvíce blíží českému systému veřejného zdravotnictví. Pouze v ojedinělých případech, kdy se jedná o opravdu krátký pobyt, je dostatečné Základní zdravotní pojištění. Pokud tedy jedete do Čech na výměnný pobyt, za prací, či se zde chcete natrvalo usadit, doporučujeme se blíže informovat o vízových podmínkách na českém velvyslanectví ve Vaší zemi. Pokud Vám nebude přesně řečeno, že Základní pojištění postačí, doporučujeme nenechávat nic náhodě a sjednat si Komplexní zdravotní pojištění. V této souvislosti je nutné podotknout, že proces přesjednání ze základní verze na komplexní je dosti komplikovaný a zdlouhavý a může Vám tak způsobit značné problémy s dodáním nezbytných dokumentů pro vízum.

Bude mi zdravotní pojištění pokrývat moji stávající nemoc?

Pokud již máte nějaké vážnější zdravotní potíže, měli byste si při sjednávání zdravotního pojištění dát velmi dobrý pozor. V pojistných podmínkách většiny pojišťoven narazíte ve výlukách na takzvanou „retroaktivitu“, což znamená, že pojištění se nebude vztahovat na nemoci, vzniklé před sjednáním pojištění. Pokud musíte denně užívat speciální léky, či Vás čeká nezbytná operace, je velice pravděpodobné, že Vám to zdravotní pojišťovnou hrazeno nebude. Některé pojišťovny se však snaží daný problém řešit a nabízejí speciální druhy komplexního pojištění jako je například „Pojištění Exclusive“ od pojišťovny PVZP a.s. Zdravotní pojištění tohoto druhu, Vám zaručí plné krytí i v případě již existujících zdravotních potíží, avšak nutností pro sjednání je podstoupení zdravotní prohlídky lékařem a následné schválení pojišťovnou.

Jak v nemocnici prokážu, že jsem pojištěný?

Zdravotní pojištění cizinců se sjednává na určitou dobu a pojistné se platí již při sjednání předem. Spolu s pojistnou smlouvou, pojistkou, kartičkou pojištěnce a potvrzením o zaplacení obdržíte i seznam smluvním zařízení, kam se můžete v případě potřeby obrátit. Tato zařízením mají s pojišťovnou již sjednanou smlouvu o spolupráci, a proto zde při návštěvě stačí ukázat Vaší kartičku pojištěnce, pracovník si Vás najde ve své interní databázi, a veškerá péče pokrytá Vaším typem pojištění, Vám bude poskytnuta bezplatně. Pokud byste se nenacházeli ve smluvním zařízení a museli si péči uhradit sami, doporučujeme si uchovat veškerá potvrzení o zaplacení, lékařskou zprávu a předpis. Tyto doklady poté můžete spolu s vyplněnou žádosti o nahlášení pojistné události, předložit na centrále pojišťovny ke zpětnému proplacení. Upozorňujeme, že vrácení peněz neprobíhá ihned, je třeba zkontrolovat Vámi donesené originály dokladů, kontaktovat lékařské zařízení a vyšetřit zdali poskytnutá lékařská péče je krytá Vaším typem pojištění. Vyřízení žádosti obvykle trvá 2 až 3 měsíce, kdy Vám poté vrácenou platbu zašlou na Váš bankovní účet, či Vám přijde objasnění, že na tuto refundaci nemáte nárok. Tento proces se týká jak proplacení vyšetření, různých zákroků a konzultací, tak i lékařem předepsaných léků. Po uplynutí doby trvání zdravotního pojištění, je nutné si toto pojištění sjednat znovu. Stávající smlouvu nelze prodloužit, avšak lze sjednat nové zdravotní pojištění za stejných podmínek. Také je Vaším právem se rozhodnout pro jiný typ zdravotního pojištění, či dokonce pro jinou komerční zdravotní pojišťovnu.

Jak dlouho trvá online kalkulace?

Sjednání online nezabere více než pět minut. Pouze vyplníte nutné údaje a poté si vyberete nejvhodnější nabídku. Platbu můžete provést online kartou nebo převodem na účet.

Jak mohu zaplatit?

Zaplatit můžete online platební kartou nebo přímo u nás osobně či převodem na účet. Po obdržení platby Vám veškeré pojistné dokumenty přijdou na Váš email v elektronické verzi s elektronickým razítkem a podpisem. Dodatečně můžete požádat o zaslání originálů poštou na Vaši adresu, nebo i do zahraničí. Je nutné podotknout, že elektronická verze dokumentů má stejnou platnost jako na pobočce vydaný originál, proto se nemusíte bát, že by při žádosti o Vízum Vámi předložené doklady odmítli.

Kdy je mé pojištění platné?

Vaše pojištění je platné obdržením Vaší platby u nás.

Kdy obdržím své dokumenty?

Vaše dokumenty zasíláme emailem ihned po obdržení platby. Na vyžádání také zasíláme poštou nebo můžete využít osobní návštěvy na naší pobočce.

Jaké dokumenty potřebujete ke sjednání zdravotního pojištění pro cizince

 • Potřebujeme:
 • Pasové údaje
 • Kontaktní údaje
 • V některých případech lékařskou zprávu
 • V případě studenta potvrzení o studiu

Jaké dokumenty po zaplacení pojištění obdržím?

 • Obdržíte:
 • Pojistnou smlouvu
 • Kartičku pojištěnce
 • potvrzení o zaplacení
 • Seznam smluvních zařízení

Lze sjednanou smlouvu zrušit?

Zrušit sjednané pojištění můžete do 2 měsíců od jeho sjednání a nejlépe ještě před jeho počátkem. V tomto případě nemusíte udávat důvod a u většiny pojišťoven se Vám vrátí plná částka mínus vyřizovací náklady. Oficiálních důvodů pro zrušení pojištění je několik: neobdržení Víza do České republiky, sjednání špatného typu pojištění, přechod do veřejného systému zdravotnictví v souvislosti s prací, či přechod do veřejného zdravotnictví z důvodu obdržení trvalého pobytu nebo občanství. Pokud tedy rušíte pojištění po lhůtě 2 měsíců, musíte doložit oficiální potvrzení o tom, že sem opravdu nepřijedete, nebo že přecházíte do veřejného systému zdravotnictví a zdravotní pojištění Vám bude hradit Váš zaměstnavatel. Pozor na některé pojišťovny, které přechod do veřejného systému jako důvod ke zrušení smlouvy neuznávají. Je proto lepší, si před sjednáním zdravotního pojištění, prostudovat pojistné podmínky nabízeného produktu. V případě, že jste si nedopatřením sjednali základní typ pojištění namísto komplexního, je standardním postupem uhrazení nového komplexního pojištění a poté vrácení platby za předchozí základní typ. Jak jsme již psali, tento proces je poměrně zdlouhavý, a proto Vám radíme si vše dobře rozmyslet, či se s pojišťovacím zprostředkovatelem o dané věci poradit.

spočítat zdravotní pojištění cizinců »


Užitečné informace a odkazy

Výpočet a srovnání cen zdravotního pojištění pomocí našeho kalkulátoru na infocizinci.cz je bezplatné.
Pojišťovny

Pojišťovna VZP

Pojišťovna VZP, je dceřinnou společností státní pojišťovny VZP ČR. Svým klientům nabízí nejvíce smluvních pracovišť s asistenčními službami od společnosti AXA ASSISTANCE.

SLAVIA pojišťovna

Slavia pojišťovna patří mezi nejstarší pojišťovny v České republice. Svým klientům nabízí kvalitní pojištění za výhodné ceny.

ERGO pojišťovna

ERGO pojišťovna je členem jedné z největších pojišťovacích skupin v Evropě. Cizincům nabízí výborně vyvážené pojistné produkty za dobré ceny.

UNIQA pojišťovna

UNIQA pojišťovna čerpá ze silného zázemí a zkušeností svého rakouského akcionáře UNIQA International AG. Svým klientům nabízí největší možnost výběru pojištění cizinců.Jak vybrat vhodné zdravotní pojištění pro cizince?

V současné době lze s pomocí naší kalkulačky sjednat zdravotní pojištění pro cizince od pojišťovny Slavia, pojišťovny VZP a.s., nebo pojišťovny UNIQA. Výběr pojistných produktů je opravdu rozsáhlý a proto je občas obtížné zvolit si vhodnou variantu. I nadále platí, že pro dlouhodobé pobyty v ČR (pobyty nad 90 dní) si musíte sjednat komplexní zdravotní pojištění. Tento typ zcela vyhovuje podání žádosti o vízum, přičemž pokrytí pojišťoven je následující:

 • Komplexní zdravotní pojištění Slavia pojišťovny - 75 000 EUR
 • Komplexní zdravotní pojištění UNIQA pojišťovny - 75 000 EUR
 • Komplexní zdravotní pojištění pojišťovny VZP a.s. - 60 000 EUR

Pro krátkodobé pobyty, kdy cizinci cestují do České republiky pouze na návštěvu či za zábavou, zcela postačí Základní pojištění neboli pojištění Nutné a neodkladné péče, které zahrnuje pouze nutnou lékařskou pomoc v případě úrazu, zlomenin a jiného akutního zhoršení zdravotního stavu.

Pokrytí tohoto pojištění je následující:

 • Pojištění nutné s neodkladné péče Slavia pojišťovny - 60 000 EUR
 • Pojištění nutné a neodkladné péče UNIQA pojišťovny - 60 000 EUR
 • Základní zdravotní pojištění VZP a.s. - 60 000 EURJaké jsou výhody jednotlivých pojišťoven

Všechny nabízené pojišťovny mají dobré pokrytí v rámci velkých měst, jakou jsou Praha, Brno, Ostrava a jiné. V případě, že tedy přicestuje cizinec do velkoměsta, nemusí se obávat, že v daném místě nenajde smluvní lékařské zařízení, přičemz zde přichází v úvahu sjednání například pojišťovny Slavia, která je zpravidla cenově výhodnější. Co se však týká menších měst a obcí, ne všechny pojišťovny mohou mít v daném místě smluvní lékařské zařízení. Vyplatí se proto vždy nahlédnout do seznamu smluvních lékařských zařízení a ověřit si dostupnost ve vašem městě. V takových případech se velice vyplatí sjednání zdravotního pojištění od pojišťovny VZP a.s., neboť tato pojišťovna nabízí více jak 3000 smluvních lékařských zařízení a je díky své vazbě na mateřskou společnost VZP ČR také známá mezi lékaři. Pozor však na jednotlivé limity u stomatologické péče a lékařem předepsaných léků. Pojišťovny Slavia a VZP a.s. mají u komplexního zdravotního pojištění nastaven limit 5000 Kč na předepsané léky (na sjednané období) a 5000 Kč na stomatologickou péči (na sjednané období). Výhodná by v tomto případě byla pojišťovna UNIQA, která má obdobé pokrytí smluvních zařízení jako Slavia pojišťovna, avšak nemá tyto dva limity na předepsané léky a stomatologickou péči, limit 75 000 EUR tedy platí na vše.Novinky v pojištění cizinců 2018

Pro rok 2018 jsme na stránkách infocizinci.cz spustili úplně novou kalkulačku zdravotního pojištění cizinců s aktualizovanými sazbami pojišťoven. Klienti si tak mohou jednodušeji a rychleji porovnat ceny pojištění pro cizince a sjednat vše z pohodlí domova.

zdravotní pojištění cizinců 2018

Copyright © 2018 · infocizinci.cz

Publikováno: 25.7.2018. Autor: Robbie Flannagan

Kalkulačka zdravotního pojištění cizinců
4.7 (93.33%) 36