Potřebujete poradit
s vízem nebo pobytem v České republice?

Poradenství pro cizincePro koho je naše poradenství určeno?
Poradenství pro cizince nabízíme zejména příslušníkům třetích zemí, kteří potřebují pomoc s podáním žádosti o dlouhodobý pobyt, zaměstnaneckou kartu či prodloužení víza v ČR. Kromě služeb týkajících se vízové agendy poskytujeme i komplexní poradenství pro studenty, kteří chtějí v České republice studovat na vysoké škole nebo cizince, kteří plánují v České republice založit obchodní společnost a začít podnikat. Veškeré poradenství jsme schopni poskytovat jak v českém, tak i v ruském jazyce.

Poradenství pro zahraniční studenty
V rámci poradenství pro zahraniční studenty jsme schopni zprostředkovat pomoc s podáním přihlášky ke studiu na vysoké škole v Čechách, nebo se zápisem do přípravných jazykových kurzů českého jazyka.

Poradenství pro cizince, kteří chtějí podnikat v ČR
V rámci poradenství pro cizince, kteří by rádi na území České republiky začali podnikat, jsme schopni zprostředkovat nutné dokumenty a s tím spojené úkony pro založení společnosti či živnostenského oprávnění. Dokumenty jsme také schopni přeložit jak z ruského jazyka do českého, tak i obráceně.

Je poradenství pro cizince zdarma?
Odpovědi na dotazy týkající se přistěhování do České republiky či povinností cizinců po příjezdu do ČR jsou poskytovány zdarma. Toto se především týká pouze obecných dotazů pro cizince, kteří plánují svůj pobyt v České republice. Úkony spojené s překladem listin a přípravou dokumentů nutných pro zpracování formulářů a smluv pro založení podnikání, podání přihlášky na vysokou školu, nebo podání žádosti o vízum do České republiky, jsou zpoplatněny. Bližší informace vám vždy poskytne náš pracovník, se kterým si můžete domluvit informační schůzku.