Stížnosti a reklamace

V případě nespokojenosti klienta či jakékoli jiné dotčené osoby se stránkou www.infocizinci.cz, se oprávněná osoba může obrátit se svojí stížností na zprostředkovatele na email:

infocizinciweb@gmail.com